Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori,               ale keby  sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala. "                                                                          ( Matka Tereza )

              O škole                   Materská škola sídli v srdci obce Podvysoká. Podvysoká je malá obec   s 1333 obyvateľmi.                             Leží na brehu rieky Kysuce pod ochranou Javorníkov a Turzovskej vrchoviny. Objímajú ju chotáre okolitých obcí Olešná, Staškov, Zákopčie a mestečko Turzovka.             Prajeme Vám v našej škole veľa krásnych zážitkov a milých spomienok.

                      Kolektív MŠ Podvysoká 

Zamestnanci    


Riaditeľ školy :

             Eva Janíková


Pedagogickí zamestnanci :

                  Monika Heglasová                                      Daniela Vráblová                                        Mgr.Jana Marjaková                                  Bc.Monika Heglasová                                Bc.Valéria Plešivčaková


Nepedagogický zamestnanec :                                     Jamila Jurgová


                Viac :                    Úradný názov :

Materská škola Podvysoká 354


Zriaďovateľ :

      Obec Podvysoká


Rada školy pri MŠ :    

             Anna Kopičiarová    

             Mgr.  Jana Marjaková                                 Ing.Beata Jurgová

             Bc. Jozef Slíž

            Paed. Kristína Cvinčeková

            Marika Prachniarová

             Jarmila Jurgová  

                                      

 Kontakt

Otvorené

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30   

Napíšte nám                       Zavolajte

 Adresa:  Materská škola Podvysoká         +421 4346 654
 02357 Podvysoká č 354                            +421 902 424 789
 email:     mspodvysoka@gmail.com