Ďalšie podmienky alebo opatrenia

Milí rodičia.

Od 1.3. platia tieto podmienky nástupu detí do MŠ :

Pri nástupe si prineste vyplnené a podpísané Prehlásenie / je prílohou zaslaného mailu / . Nezabudnite vpísať deň, kedy ste sa testovali.

Kópiu Potvrdenia kópiu o testovaní alebo výnimkách už netreba , stačí nám doň nahliadnúť.

POZOR, kto posiela dieťa s inou osobou cez Splnomocnenie, kópiu radšej priložte, lebo originál budete potrebovať so sebou do práce.

Naďalej platí 7-dňová platnosť negatívneho testu.

Platnosť dokladu o prekonaní COVID- 19, nie staršom ako tri mesiace, alebo dokladu o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, sa nemení.

POZOR : Ak sa rozhodnete ponechať si svoje dieťa doma a počkať na zlepšenie pandemickej situácie , stačí, keď to oznámite škole mailom. V tom prípade nemusíte poplatok za toto obdobie MŠ platiť.

Ďakujeme za pochopenie Eva Janíková