Dobre vedieť

Získate informácie o zameraní našej školy a jej vzdelávacom programe.  Dozviete sa , čo všetko si má Vaše dieťa v materskej škole osvojiť a s akými kompetenciami má odchádzať do základnej školy. Dozviete sa tu o výchovnovzdelávacích plánoch, cieľoch,  ale j praktické informácie o zápise nových detí do MŠ , možnosti odkladu školskej dochádzky Vášho dieťaťa v prípade, že je to potrebné.

Dokumenty sú k dispozícií aj v hale MŠ  a v prípade , že chcete vedieť viac, neváhajte nás osloviť.