Dokumenty

Materská škola Podvysoká  ako verejná MŠ je povinná viesť dokumentáciu o jej organizácií a výchove a vzdelávaní detí.

Najdôležitejšie dokumenty Vám predkladáme ako podpriečinky tohto priečinka.                                                                                         Dozviete sa v nich o organizácií našej materskej školy, jej režime, pravidlách, právach, povinnostiach a pod. Znalosť týchto informácií nám uľahčí naše vzájomné fungovanie.                                                     V Správe o výchovnovzdelávacej činnosti sa dozviete ako sme žili posledný školský rok, ako sa nám darilo splniť, čo sme si naplánovali  a čo sa nám neporadilo.

Budeme radi, keď sa s nimi oboznámite ale máte k nám - riaditeľke      a učiteľkám- dvere otvorené na ďalšie informácie a rozhovory.