INFO 1

               Prevádzka MŠ Podvysoká od 3.5.2021

Materská škola Podvysoká oznamuje , že 3.5.2021 pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ nie je potrebné predkladať aktuálny test na Kovid 19.

Stačí vyplnené Prehlásenie, ktoré nájdete pri vstupe do MŠ.

V prípade, že dieťa preruší dochádzku na viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane víkendov a sviatkov / je potrebné predložiť Čestné vyhlásenie, ktoré nájdete tiež v hale MŠ.

Ak sa rozhodnete ponechať si svoje dieťa doma a počkať na zlepšenie pandemickej situácie , naďalej stačí, keď to oznámite škole mailom. V tom prípade nemusíte platiť poplatok za toto obdobie .

Z dôvodu opatrnosti budú naďalej platiť prísne proti-epidemiologické a hygienické pravidlá . Prosím, dôsledne ich dodržujete!

V budove sa zdržujte čo najkratší čas


                                                                                                                                                                         Eva Janíková, riad. MŠ

Vložte svoj text