KOVID 19

Vzhľadom na stále nie dobrú situáciu ohľadne epidémie              Corony-19, naďalej platia obmedzenia pri vstupe  do MŠ 

V zmysle nariadenia Ministerstva školstva SR, je VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV MŠ ZAKÁZANÝ. JE POVOLENÝ IBA V REŽIME OP , teda OČKOVANÝ- PREKONANÝ.

Za cudziu osobu sa považuje každý okrem detí a zamestnancov MŠ.

Vzhľadom na veľmi zlú epidemiologickú situáciu Vás dôrazne Vás žiadam o dodržanie tohto opatrenia.

Zároveň, je potrebné znovu vyplniť Prehlásenie o bezpríznakovosti.

Príchod do MŠ

Rodič privádza do MŠ len dieťa zdravé, bez teploty a iných príznakov chorôb. 

Prosím, zdržujte sa v budove a aj v areáli školy čo najkratší čas a dodržujte vzdialenosť aspoň 2 m, ak musíte chvíľu čakať.  

Dieťa i rodič používa pripravenú dezinfekciu

Dieťaťu je pri vstupe meraná teplota.

Rodič vstupuje do priestoru školy s prekrytím dýchacích ciest.

Do priestorov môžu vstúpiť po 4 osoby na podlažie. ( dvaja rodičia a ich deti). Dieťa sprevádza len jedna osoba.

Je zákaz nosiť do MŠ hračky, jedlo a akékoľvek nepotrebné veci. 

PROSÍME ČO NAJVIAC SKRÁŤIŤ ČAS POBYTU SPREVÁDZAJÚCICH DIEŤA DO MŠ.

Odchod z MŠ

Ak pri vyzdvihovaní dieťaťa nebude prítomná kontaktná osoba, zvoňte. Čakajte, kým Vám dieťa privedieme.


Ak potrebujete kontakt s učiteľkou alebo riaditeľkou, snažte sa to riešiť telefonicky. Ak to nejde , dohodnite si stretnutie.