KOVID 19

Vzhľadom na stále nie dobrú situáciu ohľadne epidémie Corony, naďalej platia obmedzenia pri vstupe  do materskej školy. 

Príchod do MŠ


Rodič privádza do MŠ len dieťa zdravé, bez teploty a iných príznakov chorôb. 

Prosím, zdržujte sa v areáli školy čo najkratší čas a dodržujte vzdialenosť aspoň 2 m, ak musíte chvíľu čakať.  

Dieťa i rodič používa pripravenú dezinfekciu

Dieťaťu je pri vstupe meraná teplota.

Rodič vstupuje do priestoru školy s prekrytím dýchacích ciest.

Do priestorov môžu vstúpiť po 4 osoby na podlažie. ( dvaja rodičia a ich deti).

Je zákaz nosiť do MŠ hračky, jedlo a akékoľvek nepotrebné veci. 

PROSÍME ČO NAJVIAC SKRÁŤIŤ ČAS POBYTU SPREVÁDZAJÚCICH DIEŤA DO MŠ.

Odchod z MŠ

Ak pri vyzdvihovaní dieťaťa nebude prítomná kontaktná osoba, zvoňte. Čakajte, kým Vám dieťa privedieme.

Žiadame rodičov detí, ktorí nie sú zamestnaní, aby deti vyzdvihovali  čo najskôr z dôvodu organizácie - maximálne do 15.15.

Ak potrebujete kontakt s učiteľkou alebo riaditeľkou, snažte sa to riešiť telefonicky. Ak to nejde , dohodnite si stretnutie.