KOVID 19

Aktuálne máme uvoľnený režim,                                                  prosíme rodičov o opatrnosť z pohľadu Kovidu 19, nevstupujte do tried, zvoňte a my dieťa privedieme.

Dodržujte opatrenia a pokyny RÚVZ