KOVID 19

Vzhľadom na stále nie dobrú situáciu ohľadne epidémie Corony, naďalej neumožnime rodičom vstup do materskej školy. Stačí, keď dieťa odovzdáte a my sa o neho postaráme a odovzdáme ho jeho učiteľkám do triedy a popoludní Vám ho v odovzdáme pripravené späť.

Prosím, zdržujte sa v areáli školy čo najkratší čas a dodržujte vzdialenosť aspoň 2 m, ak musíte chvíľu čakať.

Rodič privádza do MŠ len dieťa zdravé, bez teploty a iných príznakov chorôb.

Rodič nevstupuje do MŠ, dieťa odovzdá preberajúcej osobe. Pri kontakte s preberajúcou osobou rodič musí mať rúšku

Dieťa i rodič používa pripravenú dezinfekciu

Dieťaťu je pri vstupe meraná teplota meraná teplota.

Dieťa prichádza v rúške , nie inom prekrytí dýchacích ciest.

Máme skúsenosť, že iné prekrytie nie je dostatočné, dieťaťu sa zosúva a stráca efekt ochrany. Treba si uvedomiť, že na pobyt vonku mimo školy rúška nosíme.

Je zákaz nosiť do MŠ hračky, jedlo a akékoľvek nepotrebné veci.

Ak potrebujete kontakt s učiteľkou alebo riaditeľkou, snažte sa to riešiť telefonicky. Ak to nejde , dohodnite si stretnutie.

Ak pri vyzdvihovaní dieťaťa nebude prítomná kontaktná osoba, zvoňte. Čakajte, kým Vám dieťa privedieme.