Program " Školské ovocie "

je projektom, ktorý podporuje to pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. eur na jeden školský rok. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010. Do našej škôlky budeme v rámci programu týždenne dostávať porciu ovocia a čerstvej ovocnej šťavy pre každé dieťaťa.

Na projekte spolupracujeme s firmou Bukov veľkoobchod ovocie a zelenina v Čadci.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku

  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku

  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí

  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny