Projekty školy

Materská škola sa aktívne zapája do projektovej práce so snahou obohatiť deťom výchovno-vzdelávací proces , prostredie a vybavenie materskej školy. Hoci sme vždy prejavovali pri tvorbe projektov veľa snahy a energie, nie vždy sme boli úspešní. Vďaka tomu, že sme v mnohých úspešní boli, máme dnes vybudované malé dopravné ihrisko, vybavenie pre dopravnú výchovu, zateplenú a vylepšenú budovu školy. Získali sme výtvarný materiál, knihy, učebné pomôcky a pod.                                                           Niektoré projekty boli ukončené, no prvky a materiál získaných pri nich využívame. s ďalšími generáciami detí. Vypracovali sme i vlastné školské projekty a slúžia nám najmä na obohatenie z pohľadu zamerania našej školy