2 %

                                                    Vážení rodičia a priatelia našej školy ,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní neinvestičnému fondu Studnička.

Tento finančný dar Vás nič nestojí , je to časť Vášho daňového odvodu. Môže však pomôcť našej MŠ,

keďže tento fond vznikol na výhradnú podporu našej materskej školy.

Postup a tlačivá na poukázanie 2 % príjmu nájdete na tejto stránke alebo si vyžiadajte v materskej škole.

                                                                    Podporte nás, prosím .


                                            Ako postupovať

1.Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 • Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.                                                                         Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:        STUDNIČKA,n.f.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:         Podvysoká 354,02357

Právna forma:                                    Neinvestičný fond

Identifikačné číslo :                           45742910

 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2.Podávate si daňové priznanie sami?

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:         STUDNIČKA , n.f.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:         Podvysoká č. 354, 023 57 ,

Právna forma:                                    Neinvestičný fond

Identifikačné číslo :                           45752910

 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

3.Postup pre právnické osoby

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
 • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:              STUDNIČKA,n.f.

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:               Podvysoká 354,02357

Právna forma:                                           Neinvestičný fond

Identifikačné číslo :                                   45752910

 • Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivo   " Vyhlásenie o poukázaní 2 %  z dane"  nájdete v sekcií   "Na stiahnutie"