Včeličky

Samko Bereš

Miško Filo

Tamarka Fojtíková

Sabínka Gomolová

Mariánko Heglas

Michaelko Heglas

Matejko Hruška

Filipko Kotula

Alexander Mach

Filipko Malachovský

Dominik Marčiš

Šimonko Michalina

Tomáško Pončka

Agátka Pončková

Grétka Pončková

Matúško Pončka

Paťko Šamaj

Marek Šurík

Matúško Zahatlan

Emka Zahatlanová