Rýchle správy

Milí rodičia, chcem Vás upozorniť na nové opatrenie, ktoré platí od pondelka 29.11. 2021 .    

V zmysle nariadenia Ministerstva školstva SR, je  VSTUP CUDZÍM OSOBÁM DO PRIESTOROV MŠ ZAKÁZANÝ. JE POVOLENÝ IBA V REŽIME OP , teda OČKOVANÝ- PREKONANÝ.

Za cudziu osobu sa považuje každý okrem detí a zamestnancov MŠ.

Vzhľadom na veľmi zlú epidemiologickú situáciu Vás dôrazne Vás žiadam o dodržanie tohto opatrenia.

Zároveň, je potrebné znovu vyplniť Prehlásenie o bezpríznakovosti.

E. Janíková, riad. MŠ

Milí rodičia, prosíme zapojte sa do pilotného projektu, ktorý prebieha v COOP Jednota Supermarkete Podvysoká,  

podporíte tým získanie finančných prostriedkov pre zakúpenie hračiek pre našu MŠ