V čase od 11.04. - 15.04.2022 sa bude konať zápis   do MŠ pre školský rok 2022-2023

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v MŠ alebo stiahnuť v časti "na stiahnutie" 

Vyplnenú žiadosť o prijatie potvrdenú od pediatra a prílohy k žiadosti môžete priniesť do MŠ v čase od 8.00-15.00, poslať poštou, alebo elektronicky na   mspodvysoka@gmail.com              

Bližšie informácie nájdete na vývesnej tabuli v MŠ alebo v časti Dobre vedieť-zápis do MŠ