O Z N A M

Zápis detí do MŠ Podvysoká pre školský rok 2024-2025 sa bude konať od 06.05.-17.05.2024

Žiadosti o prijatie si môžete stiahnuť na webovej stránke školy / www.mspodvysoka.eu / alebo vyzdvihnúť na MŠ Podvysoká 354

Dôkladne vyplnenú žiadosť a jej prílohy , spolu s potvrdením od pediatra :

  • zašlite poštou do 17.05.2024 na adresu MŠ Podvysoká 354, alebo :
  • zašlite do 17.05.2024 na mailovú adresu mspodvysoka@gmail.com / zoskenovanú podpísanú / alebo :
  • odovzdajte osobne v MŠ od 8.00- 15.00

Rozhodnutia o prijatí - neprijatí dieťaťa budú vydané do 15.6.2024

Podmienky prednostného prijímania detí sú zverejnené na webovej stránke školy a v Oznamoch Obecného úradu Podvysoká

Podrobné informácie o zápise sú zverejnené na www.mspodvysoka.eu . Svoje otázky k zápisu môžete poslať na mailovú adresu materskej školy- mspodvysoka@gmail.com