Čo potrebuje dieťa do školy

V prvý deň nástupu do MŠ :

1.Splnomocnenie o preberaní dieťaťa ( ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca)

2.Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti - bezinfekčnosti rodinného prostredia

Osobné potreby:

1. Papučky, sandálky ( pevné, zdravotné, "nie šľapky ani krokodílky" PODPÍSAŤ                                                                         2. Pyžamko - podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké pyžamo)                                                                                                 3. Náhradné pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ....)

4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe (napr. tepláčiky, lebo keď sa hrajú v záhrade, môžu sa zašpiniť)5. Nedávajte dieťaťu traky, aby im neublížila sponka, keď sa budú odopínať ani opasky

6. Vhodnú obuv - pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Nedávajte deťom kopačky! (ak je mokro, môžu mať v skrinke čižmičky a pláštenku)7. Hrebeň - označený, zubnú kefku + plastový pohár,

8. Najmladšie 3-ročné deti, ktorým sa stáva v spánku "nehoda" Pampers                                                                                                                                                                                                         9. Hygienické vreckovky - celý balík 10 ks / a počas roka podľa potreby/

10. Nedávajte dieťaťu do MŠ žuvačky ani cukríky!!!

11. Vešiak do skrinky

Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!