Info 2                ospravedlňovanie neprítomnosti detí


S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022, predprimárne vzdelávanie POVINNÉ.                                           Neprítomnosť dieťaťa / bez ohľadu na vek/ je povinný rodič oznámiť škole najneskôr v prvý deň jeho neprítomnosti mailom.

Dieťa s PPV /Predškoláci/                                                                                                 Ak dieťa chýba 5 a viac  dní /víkendy a sviatka sa nezapočítavajú/ vyplní časť tlačiva o bezpríznakovosti.                                                                                                Ak dieťa chýba viac ako 7 dní/ víkendy a sviatky sa nezapočítavajú/ vyplní obe časti tlačiva.                                                                                                                                     V opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na výchovno-vzdelávacom procese. Táto sa bude - u predškolákov- hlásiť zriaďovateľovi, následne aj sociálnej poisťovni.

Ostatné deti                                                                                                                             Ak dieťa chýba 5 a viac dní /víkendy a sviatka sa nezapočítavajú/ vyplní  tlačivo     o bezpríznakovosti. Písomne nie je potrebné ospravedlňovať.

V prípade dlhodobejšej neprítomnosti postupuje podľa Školského poriadku

Tlačivá sú v sekcií " Na stiahnutie" a pripravené v šatni na každom poschodí