Info 2

Zápis do MŠ Podvysoká pre budúci školský rok sa skončil, no MŠ prijíma Žiadosti o prijatie do konca mesiaca máj.

Žiadosť o prijatie si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo stiahnuť na webovej stránke školy     www.mspodvysoka.eu

Dôsledne vyplnené žiadosti spolu s potvrdením od pediatra pošlite poštou alebo prineste  do MŠ / zazvoňte a my ju preberieme v čase od 8.00- 14.00 hod. /.                  Žiadosť môžete poslať mailom na mspodvysoka@gmail.com.                                  Uprednostnila vy som prvé dva spôsoby doručenia.

Podrobnejšie informácie o zápise a podmienkach prijímania detí nájdete v časti              " Dobre vedieť  "

1. Žiadosť o prijatie 

2. Dve prílohy k žiadosti  

3.  Potvrdenie pediatra                    ...... nájdete v časti  " Na stiahnutie "