A k t u a l i t y

INFO 1     Prevádzka MŠ    od 2.9.2021

                                               / viď podpriečinok /


INFO 2    Ospravedlňovanie detí

                                             / viď podpriečinok /


INFO 3     Naplnenosť MŠ pre školský rok 2022-2023

                                            / viď podpriečinok /


I

INFO 4           Odhlasovanie detí zo stravy

                                                             / viď podpriečinok /