A k t u a l i t y

INFO 1     Prevádzka MŠ aktuálne od 3.5.

                                               / viď podpriečinok /


INFO 2    Zápis do MŠ pre školský rok 2021-2022

                                             / viď podpriečinok /