Info 4          odhlasovanie zo stravy

Dieťa je potrebné zo stravy odhlásiť deň vopred cez aplikáciu Edupage. Ak je problém, prosím volajte školskú jedáleň -4346 652.

Ak nie je dieťa odhlásené, môžete si obed prebrať v ŠJ v jednorazovom obale.

POZOR : Predškoláci majú nárok na dotáciu na jedlo až do dosiahnutia veku 6 rokov. V nasledujúcom mesiaci  tento nárok už nemajú. Však v deň neprítomnosti, keď sa vopred neodhlásia   ( či už si obed vyzdvihnú alebo nie) musia uhradiť stravu v plnej výške.