Projekt " Domov je len jeden "

              "Kto sa raz zadíva z hrebeňa kysuckého kopca do diaľky alebo hlbokej doliny, 

                                         nemôže nemilovať  Kysuce a Slovensko."


" Iba ten, kto poznáva si váži svoju históriu a súčasnosť učí sa tolerancií, akceptuje odlišnosti a pristupuje k životu bez predsudkov a bariér"

Očakávaný prínos projektu :

Na konci predškolského veku by deti mali mať poznatky o svojej obci a blízkom okolí, mali by poznať najznámejšie zaujímavosti Kysúc, ich historické pamiatky, ľudové a kultúrne tradície a samozrejme aj ich súčasnosť.                                                           Dieťa rozpozná základné symboly SR a významné dominanty,..

Deti sprevádzajú Janka Hraška a spoločne s ním spoznávajú históriu i súčasnosť bližšieho, vzdialenejšieho okolia, kraja, osobnosti, prírodné reálie, zvyky, slovesnosť,...

Vitaj v Podvysokej

Kadiaľ tečie Kysuca 

Kysuckými chodníčkami 

Kysucký kolovrátok spieva o starých časoch 

Kysucká píšťalôčka 

Rok na Kysuciach 

Je nám tu dobre 

Kysuce sú Slovensko 


            Projekt - podrobnosti a aktivity - je k nahliadnutiu            v materskej škole