Projekt " Športuj a zabávaj sa

V roku 2015 sme podali projekt Športuj a zabávaj sa do Nadácie Coop Jednota Slovensko .
Boli sme úspešní a dostali sme finančné prostriedky vo výške 1 500 €.
Z týchto prostriedkov sme zakúpili menšiu preliezačku so šmýkačkou.                                        Za ostatné finančné prostriedky sme zakúpili rôzne náradie a pomôcky na cvičenie: lopty, kruhy, kužele a ďalšie pomôcky na rôzne pohybové aktivity. Vybavenie a pomôcky majú byť zdrojom a motiváciou na zmysluplné pohybové aktivity, ktoré povedú k ďalšiemu rozvoju pohybových schopností detí, no i k vypestovaniu návyku detí k pravidelnému pohybu a zábave na čerstvom vzduchu.

Projekt trval jeden rok, ale mnohé prostriedky, ktoré sme za získaný grant zakúpili slúžia deťom aj dnes.