Sovičky

Samko Bereš

Miško Filo

Tamarka Fojtíková

Sabínka Gomolová

Mariánko Heglas

Michael Heglas

Matejko Hruška

Matiasko Kobolka

Filipko Kotula

Alexko Mach

Filipko Malachovský

Dominik Marčiš

Šimonko Michalina

Tomáško Pončka

Agátka Pončková

Grétka Pončková

Matúško Smolka

Patrik Šamaj

Marek Šurík

Matúš Zahatlan

Ema Zahatlanová


Patrik Cvinček

Sofia Fujaková

Tánička Grečmalová

Samko Janík

Filipko Kovalík

Karinka Kremeňová

Lea Krištofíková

Viktória Kubišová

Miachaela Kudláčová

Tomáško Litvík

Lenka Lovasová

Brunko Lysík

Anička Machovčáková

Martinko Maslík

Miško Maslík

Emka Michalisková

Emily Michnáčová

Eluška Anna Mozolíková

Kristínka Palicová

Matejko Prachniar

Monika Stopková

Mirko Strýček

Veronika Šutá

Jakubko Švík