Projekt " Zníženie energetickej náročnosti školy"

Včera a dnes
Včera a dnes

                 V roku 2018 podala Obec Podvysoká , náš zriaďovatelˇ, projekt na Zníženie energetickej náročnosti materskej školy.                                    Bola úspešná a  16.7.2018 až 1.3.2019 sa projekt uskutočnil. Jeho cieľom je úspora spotreby energie na škole    a nepochybne prispel aj k renovácií budovy našej školy.                                                        Rekonštrukcia pozostávala z vybudovania novej strechy školy, zo zateplenia všetkých obvodových konštrukcií a kompletnej výmeny výplní okenných a dverných otvorov , vybudovania systému výmeny vzduchu v interiéri so spätným získavaním tepla.

    Naša materská škola omladla a skrásnela.