Info 3                   naplnenosť kapacity MŠ

                                         Kapacita MŠ je aktuálne naplnená.