Projekt  "Golfíková  dopravná  škola "

V roku 2014 sme sa prihlásili s naším projektom Golfíková dopravná škola  do projektu Nadácie Volkswagen Slovakia Bezpečne na kolesách a boli sme úspešní.                                                                                            Maximálna suma, ktorú sme mohli žiadať bola 3000,- € a to sa nám aj podarilo.   Finančne nás podporila aj Obec Podvysoká a prácou aj rodičia.                                                                                                        Autíčko  Golfík sprevádzalo naše deti aktivitami, kde sa deti učili bezpečnému a zodpovednému pohybu v cestnej premávke ako chodec aj cyklista . Deti nadobudli vedomosti a zručnosti, potrebné na bezpečný pohyb na ceste. Išlo o :

  • poznávanie dopravných prostriedkov
  • poznávanie pravidiel cestnej premávky
  • poznávanie ohrození chodca v cestnej premávke
  • poznávanie signalizácie v doprave
  • praktické nacvičovanie dopravných situácií s pravidlami cestnej premávky
  • praktické uplatňovanie zásad kultúrneho a ohľaduplného správania sa na ceste a dopravných prostriedkov
  • zvyšovanie zručnosti jazdy na detských dopravných prostriedkoch
  • význam reflexných prvkov a značení v doprave, povolania v cestnej premávke

S nadšením sme zrealizovali stavbu malého dopravného ihriska. Ihrisko má zaujímavý a najmä bezpečný povrch. Súčasne s budovaním ihriska sme nakupovali detské dopravné prostriedky, značky, semafor, vestičky, a pod.

Celková hodnota zrealizovaného projektu je 5 100,- €

 Väčšinu z tohto vybavenia využívame dodnes ,rovnako aj ihrisko , ktoré sme vybudovali dobre slúži aj dnes a to nielen na dopravnú výchovu ale aj na rôzne športové činnosti.